Zoek
0118 421 420

Schenkingen Wim de Graaf Foundation

Schenking ORT Zeeland

Als eerste bijdrage aan de ondersteuning van de Zeeuwse gemeenschap heeft de Wim de Graaf Foundation een zogenaamde CadWeazle aan de Stichting ORT Zeeland geschonken. De CadWeazle is een speciale rolstoel waarmee de stranden, bossen, duinen, natuurgebieden en andere minder goed begaanbare terreinen binnen de provincie Zeeland ook toegankelijk worden voor mensen met een functionele beperking.

 

 

 

Schenking Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Op 5 januari 1791 kreeg het Middelburgs Departement van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen een belangrijk geschenk. De weduwe van maecenas Johan Adriaan van de Perre schonk het Genootschap het planetarium dat haar man tussen 1782 en 1786 had laten maken. Onlangs is het planetarium, mede met een schenking van de Wim de Graaf Foundation, gerestaureerd en werkt dit eeuwenoude instrument weer in haar volle glorie! Lees hier de brief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

 

Website Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

 

 

Schenking Panorama Walcheren

In maart 2014 heeft de Wim de Graaf Foundation het diorama "Veere" geadopteerd. Met een schenking van € 15.000,- zijn de kosten voor dat diorama gedekt. Hierdoor kan Jo Dumon Tak en zijn team met volle kracht verder aan het volgende onderdeel binnen het Panorama: het diorama "Domburg". Mede met deze schenking is het Panorama Walcheren er nu zekerder van om een voor Walcheren unieke voorziening te kunnen gaan realiseren. Bekijk hier het nieuwsbericht op Omroep Zeeland.

 

Website Panorama Walcheren

 

 

Schenking Stichting Huifbedrijden Walcheren

In mei 2015 heeft de Wim de Graaf Foundation een schenking van € 7.500,- gedaan aan Stichting Huifbedrijden Walcheren. Huifbedrijden Walcheren biedt ontspanning en therapie voor verstandelijke of lichamelijke patiënten. Met de speciale beleerde paarden kunnen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een rit met het huifbed door het Veerse bos maken. Het paard blijkt een uitstekende therapeut te zijn voor gehandicapten. Voor meervoudig gehandicapten, wordt in verhouding heel weinig gedaan, maar het paard als therapeut is inmiddels bewezen in diverse plaatsen in Nederland. Wanneer deze meervoudig gehandicapten op het ritme van de paarden meebewegen en de warmte van de paardenlijven voelen ontspannen zij zich en wordt de bloeddoorstroming bevorderd. Het is een optimale massage.

 

Website Stichting Huifbedrijden Walcheren

 

 

Schenking Feest van Herkenning

In mei 2015 heeft de Wim de Graaf Foundation een schenking van € 7.500,- gedaan aan Feest van Herkenning. Dankzij Feest van Herkenning worden mensen met (beginnende) dementie gestimuleerd door het ophalen van positieve herinneringen met attributen uit het museum. Een feest is het!!

Dementerende ouderen kunnen in het eerste stadium van hun ziekte nog redelijk tot goed vertellen over vroeger. Het ophalen van positieve herinneringen aan vroegere jaren (reminiscentie) geeft hen plezier en voldoening. Enthousiaste vrijwilligers gaan hierover met hen in gesprek. Als bagage hebben zij unieke koffers, die zijn samengesteld door dertien Zeeuwse musea rond verschillende thema’s zoals landbouw, school, streekdracht, huishouding, visserij en ‘Oranje’. De museumvoorwerpen in de koffers roepen herinneringen op aan vroeger.

Doel is het verzorgen van een plezierige en zinvolle activiteit die kan dienen als aanvulling op het zorgleefplan van beginnend dementerende ouderen. Het op een goede manier prikkelen van het geheugen van deze groep kwetsbare ouderen kan namelijk een positieve invloed hebben op hun welzijn en hierdoor bijdragen aan de kwaliteit van de zorg- en leefomstandigheden.

 

Website Feest van Herkenning

 

 

Schenking Stichting Molen Nooitgedacht te 's- Heer Arendskerke

In oktober 2017 is een bedrag ad € 7.250 geschonken aan Stichting Molen Nooitgedacht te 's- Heer Arendskerke

Een reactie vanuit hen met wat ze ermee gaan doen:

Dit is een flinke duw in onze rug om verder te gaan met de restauratie. Wij willen natuurlijk bekendheid geven aan deze donatie, omdat dit voor ons een flink bedrag is. Momenteel zijn er zo’n 10 vrijwilligers bezig met het vernieuwen van divers houtwerk van de stelling en het schilderen van de stelling. Ook de kozijnen en de ramen zijn al aangepakt. Boven de stelling kunnen wij niet zelf en hiervoor komt een molenmaker met een hoogwerker om deze werkzaamheden te doen. Er komt heel wat kijken bij een molen om die in stand te houden. De totale kosten werden door de molenmaker begroot op zo’n € 60.000,00 euro. Wij hebben dit bedrag natuurlijk niet en de gemeente doet ook bijna niets meer voor ons. Daarom doen we zoveel mogelijk zelf en zijn we allerlei fondsen aan het werven.

 

Website Molen Nooitgedacht

 

 

Schenking Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen

In juli 2019 is een bedrag ad € 1.750 geschonken aan Schenking Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen. Mede dankzij deze bijdrage is de “Roll of Honour”, het gedenkteken op de muur van het landingsstrand in november 1944 “Uncle Beach”, gerealiseerd. Daar en verder in de stad vielen ruim 60 geallieerde soldaten tijdens de eerste drie dagen van de bevrijding van Vlissingen.

Met dit monument worden de, meestal jonge, slachtoffers die vielen voor onze vrijheid geëerd. De zin “each name is a cry for peace” werd ons wapen voor de vrijheid.

De tweede wereldoorlog en met name de geschiedenis van de frontstad Vlissingen behoren tot ons erfgoed. Nergens zijn er zoveel frequente bombardementen geweest dan op en rond Vlissingen. Ondanks de ellende en het verdriet dat nog volgde, waren we blij met onze bevrijders. Wij willen die geschiedenis doorgeven en daarom de namen van de militairen als een blijvende herinnering laten zijn.

 

Website Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen

 

 

Schenking Stichting Delta Cultureel

Op 9 juni 2020 is een bedrag ad € 2.500 geschonken aan Stichting Delta Cultureel tbv de virtuele tijdreis museum Veere.

In de 3D presentatie komen zo het Kasteel Zandenburg, de Montfoortse Toren en het Arsenaal uit hun as herrijzen. Bezoekers van Veere worden zo in staat gesteld op een eigentijdse wijze kennis te nemen van de gebouwelijke culturele geschiedenis van Zeeland en van de stad Veere in het bijzonder.

 

Website Stichting Stichting Delta Cultureel

Website ‘Veere in 3D’, Museum Veere

 

 

Schenking KipVis

Op 7 september 2020 is een bedrag ad € 7.500 geschonken aan KipVis t.b.v. het project Ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.
-Willem Kloos-

Tussen de Willem Klooslaan en de Sloeweg in Vlissingen ontstaat een kunst-park. Het is een project van Kunstpark Vlissingen wat onderdeel is van Kipvis. De regel “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten” uit het bekendste gedicht van Willem Kloos is het motto van deze activiteit.

 

Website Ik ben een God

 

Schenkingen

Wim de Graaf Foundation

 

Govert Flincklaan 53 

4383 WB  Vlissingen

 

Postbus 5086

4380 KB  Vlissingen

 

Telefoon: 0118 - 421 420

Fax: 0118 - 421 438

E-mail: wimdegraaffoundation@dgavlissingen.nl

 

K.v.K. nummer: 56260784

RSIN: 852045943