Zoek
0118 421 420

De Wim de Graaf Foundation heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het behoud van de Zeeuwse cultuur en haar uitingsvormen.

Ook ondersteunt de Foundation initiatieven ter conservering van het Zeeuwse erfgoed en inspiratie van de Zeeuwse samenleving. Verder levert de Foundation een bijdrage aan de ondersteuning van de Zeeuwse gemeenschap.

Schenkingen

Anbi

De Foundation heeft de ANBI status toegekend gekregen van de Belastingdienst. Dit houdt dit in dat giften niet belast zijn voor de Foundation en dat de gever de gift in aftrek mag brengen op zijn aangifte.

Schenkingen

Sinds eind 2012 heeft de Wim de Graaf Foundation inmiddels diverse schenkingen gedaan. Met de laatste schenking aan KipVis heeft de Wim de Graaf Foundation het mogelijk gemaakt twee beelden, t.b.v. het project Ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten, in productie te nemen.

Overzicht van de schenkingen

Giften

Wilt u een gift doen? Of wilt u een aanvraag voor een schenking doen? Stuur dan een mail naar de Wim de Graaf Foundation:

Beleidsplan

In het beleidsplan van de Wim de Graaf Foundation vindt u onder andere een beschrijving van de doelstelling, de missie, het bestuur en het beloningsbeleid van de foundation.